Taustaa

Nyt puhutaan ehkäisystä! Me Mitä-verkostossa haluamme nostaa keskusteluun ihmisten kokemuksia ehkäisystä niin Suomessa kuin maailmalla. Kasvatamme tietoisuutta ehkäisystä ja sen maailmanlaajuisesta tilasta sekä hälvennämme ehkäisyyn liittyviä tabuja ja stigmaa. Tällä verkkosivulla voit jakaa oman tarinasi ehkäisystä, liittyi se sitten hyviin tai huonoihin kokemuksiin, raskauden tai seksitautien ehkäisyyn, asenteisiin tai muihin kohtaamiisi haasteisiin. Kerätyillä tarinoilla vaikuttamme Suomen Agenda 2030 -toimintasuunnitelmaan.

Ehkäisytalkoot-kampanja on osa Mitä-verkoston seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien vuositeemaa. Ehkäisy on ihmisoikeus, joka ei ole tällä hetkellä globaalisti kaikkien saatavilla. Me haluamme nostaa esiin tämän ongelmakohdan. Osallistu talkoisiin jakamalla tarinasi!


Seksuaalioikeuksille ei ole olemassa yhtä määritelmää, mutta ne käsittävät laajasti seksuaalisuuteen liittyviä elämänalueita. Lue täältä WAS:in seksuaalioikeuksien julistus.

Seksuaalioikeudet ovat osa ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille ikään, sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, syntyperään, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun, sosioekonomiseen asemaan, vammaisuuteen tai terveydentilaan katsomatta.  Kuitenkin seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksista haavoittuvaisimpia, ja näitä oikeuksia rajoitetaan ympäri maailmaa.

Erityisesti nuorten seksuaalioikeudet ovat haavoittuvaisessa asemassa. Nuoret kohtaavat laajalti haasteita ja esteitä seksuaalioikeuksiensa toteutumiselle. Nuoret kohtaavat erilaisia, mutta myös samanlaisia haasteita ympäri maailmaa. Sen vuoksi on tärkeää, että nuorten seksuaalioikeuksia edistetään globaalisti. Lue täältä lisää laajemmin seksuaalioikeuksista globaalissa kontekstissa.

Nuorilla on erilaisia haasteita ehkäisyn saatavuudessa. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi siihen, etteivät nuoret saa tarvittavaa tietoa erilaisista vaihtoehdoista, ehkäisymenetelmät ovat liian kalliita tai nuorten seksuaalisuus on maassa edelleen tabu, jolloin nuorilla ei ole mahdollisuutta saada ehkäisyä. Nämä haasteet altistavat nuoret seksitaudeille ja suunnittelemattomille raskauksille.

Seksuaalioikeuksien toteutuminen vähentää köyhyyttä ja edistää kehitystä, mutta mikäli oikeudet eivät toteudu, jarruttaa se kehitystä. Nuorilla tytöillä ja naisilla ehkäisyvälineiden puute altistaa heidät seksitaudeille ja suunnittelemattomille raskauksille. Kaikilla ei ole varaa hankkia aborttia, tai abortti on lailla kielletty. Tämä taas johtaa vaarallisiin abortteihin, jotka vaarantavat tyttöjen ja naisten terveyden. Vaarallinen abortti tarkoittaa raskauden keinotekoista ja ennenaikaista keskeytystä, joka suoritetaan turvattomissa olosuhteissa joko epäpätevästä henkilökunnasta tai tarvittavien välineiden ja hygienian puutteesta johtuen. Nuoret äidit voivat joutua lopettamaan koulunkäynnin jo raskauden aikana, ja näin ollen he voivat jäädä koulutuksen ulkopuolelle. Tämä taas syventää köyhyyden kierrettä ja eriarvoistaa tyttöjä.